Berände konstruktion

Mitt fält är i korsningen av gamla och nya tekniker och konstarter. Remediering gör jag via film, video och fotografi. Realvärldens dokumentärstil är mig närmast. Jag vill berätta genom mina konstverk människors berättelser i deras egen omgivning, allas livserfarenheter är värdefulla.

Medlem i AV-Arkki, Muu och Dokumenttikilta.

Du hittar de senaste uppdateringarna om konstprojekt i Instagram på framsidan.

Med vänliga hälsningar, filmregissör och konstnär 
Soile Mottisenkangas